Монтаж и пускане в експлоатация на вътрешна камера
Монтаж и пускане в експлоатация на външна камера
Монтаж и пускане в експлоатация на захранващ блок
Монтаж, програмиране и пускане в експлоатация на записващо устройство
Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на монитор
Профилактика на система за видеонаблюдение
Настройка на видеокамера /обектив/
Инсталиране на софтуер за 1бр работно място
Посещение за връзка към IP адреси
Посещение на техник